Fra konferansen i 2015
Årets konferanse
Haugesund 29 og 30 august 2018
Tjenesteinnovasjon, fremtidens velferdsteknologi, muligheter og utfordringer.
NYHET: Se opptak fra konferansen
Program:

Dag 1 onsdag, 29.08.18
10.00 Velkommen  : Sturle J Monstad, programkomiteen. Konferansier: Roald Aga Haug, ordfører, Odda Kommune. 
10.15: Åpning av Rehabiliteringskonferansen 2018: Arne-Christian Mohn, ordfører, Haugesund. 
10.30-12.00: BOLK A1,Hva er velferdsteknologi og hvordan ser fremtiden ut? 
Debatt / spørsmål og kommentarer.
Presentasjon av sponsor/utstiller 
12.00-13.30: Lunch, relasjonsbygging, erfaringsutveksling, besøke stand.
13.30-15.00: BOLK A2, Hva arbeides det med innen velferdsteknologi? 
Debatt / spørsmål og kommentarer.
Presentasjon av sponsor/utstiller. 
15.00-16.00 Pause, relasjonsbygging, erfaringsutveksling, besøke stand.
16.00-17.30 BOLK A3, Våke over eller overvåke, etiske problemstillinger 
Debatt / spørsmål og kommentarer.
17.30-20.00 pause, relasjonsbygging, erfaringsutveksling, besøke stand.
20.00 Samhandlingsmiddag, relasjonsbygging, erfaringsutveksling,

Dag 2 torsdag, 30.08.18
09.00-10.30:BOLK B1, Framtidens teknologi hos legen. Debatt /spørsmål og kommentarer.
10.30-11.00: Pause, relasjonsbygging, erfaringsutveksling, besøke stand.
11.00-12.30: BOLK B2, Hva skjer i kommunene? 
12.30-13.30, Lunch, relasjonsbygging, erfaringsutveksling, besøke stand.
13.30-15.00 BOLK B3, Kan velferdsteknologi gi et bedre brukerforløp? 

Konferansen vil bli søkt meritterende for leger, sykepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter.

Det tas forbehold om endringer i programmet. Stiftelsen Folkets Gave er ikke ansvarlig for endringer utenfor vår kontroll.

Utstillere og utstillerprogram:
Nytt i år!! Utstillerområdet er åpent også for andre gjester. Noen av utstillerne har egne åpne foredrag!
Målgruppe for Rehabiliteringskonferansen 2018: 
Riks-, fylkes- og kommunepolitikere
Riks-, fylkes- og kommunehelseadministrasjon.
Sykehus ansatte, samt helsefaglig ledelse.
Leger, fastleger, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og andre faggrupper innenfor rehabilitering.
Kommunene, politisk- og adm. Ledelse og helsefaglig ansatte i kommunene.
Bedrifts-, personal- og HR-ledelse. Tillitsmannsapparatet ute i bedrifter, samt verneombud.
NAV, IA-kontorer, NAV, s arbeidslivssenter.
Brukere, pasienter, pårørende, medhjelpere, personlige assistenter.
Brukerorganisasjoner og interesseorganisasjoner. 

Konferansen vil bli søkt meritterende til spesialist for leger, sykepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter.

Priser 2018
Full pakke: Kr 3 900,   2 dager, deltakeravgift, lunsj, og samhandlingsmiddag 29 aug.

En dag og middag: Kr 2 900 1 dag, deltakeravgift, lunsj og samhandlingsmiddag. 

En dag Uten middag: Kr 2450,- 

Nyhet!! Nå kan du også melde deg på bare en bolk! kr. 980,-
eller du kan bestille gratis adgang til standområdet.

Deltakere fra samme kommune/bedrift/ organisasjon(KBO) med en felles bestilling, og en felles betaling/faktura, gis storbestiller rabatt.
 Programkomite 2018

Laila G. Nygård, FFO Hordaland, leder
Ingrid Ullestad-Olsen, FFO Rogaland, styremedlem
Merete Røthing – Rådgiver i Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest og Helse Fonna,
Eva Fagerheim – virksomhetsleder – LHL klinikkene Nærland.
Claus Ingebrigtsen, MS region Vest
Kjellfrid Hamkvist, Brukerhuset for Helse Fonna regionen.
Stein Roar Kringeland, Rogaland Legeforening.
Synnøve Gudmundsen
Sturle J. Monstad, Haugaland Vekst, Prosjektleder - velferdsteknologi
Heidi Kolstø, SFG, styreleder.
Arrangementkomité 
Leidulf Stålesen
Johannes Hjelmtveit
Astrid Stålesen
Ester Hjelmtveit
Johan Sørensen
Harald Lothe
Øyvind Bårdsen
Alf Edvin Hovda

 Målsettinger for konferansen
Utvikle fellesfaglig arenaer.
Øke brukernes innflytelse
Øke forsknings-aktivitet
Relasjonsbygging og kontaktskaping gjennom et uformelt og sosialt miljø
 Hold deg oppdatert
 Stiftelsen
Stiftelsen Folkets gave har arrangert Rehabiliteringskonferansen siden 2010 og er stolt av alle de gode tilbakemeldingene vi har fått fra både deltakere, foredragsholdere og utstillere. Utover konferansen er vi svært opptatt av å bedre situasjonen for mennesker som trenger rehabilitering eller er kommet inn i en livsfase som gjør at de naturlig trenger et nytt nettverk. Dette gjør vi ved å:

  •  Bidra til at disse gruppene får informasjon om hvilke rehabiliteringstilbud og andre muligheter som finnes, samt bidra til å tilføre den kompetanse som trengs i den nye situasjonen .
  •  Bidra til at samfunnet får glede av den kompetanse og arbeidsevne som finnes i disse gruppene.
  •  Samle og synliggjøre den kompetansen og tilbud som gis fra foreninger under FFO. (brukerhuset)
  •  Drive folkeopplysning og tilrettelegge for debatt.
NYHET: Se opptak fra konferansen
Konferansens hovedsponsorer:

Scandic Maritim

Reuma-sol Senter

Norges Naprapatforbund

Norges Naprapatforbund

Brukerhuset i Helse Fonna regionen

Coop Sørvest

Eurojuris Haugesund

2018 Stiftelsen Folkets gave