top of page
Many roads crossing one another

Dag 1 - Seksjon 1

Hvor står vi i helse- og omsorgspolitikken og hvor går vi?

  • På riktig vei etter mange reformer og pandemier?

  • Helt slutt på private aktører i helse- og     omsorgstjenestene?

  • Politisk debatt.

Står vi ved et veiskille?


Søkelyset står på helse- og omsorgspolitikken i landet vårt ved inngangen til lokalvalget i
september. Det mangler kvalifisert helsepersonell på alle nivå, befolkningen blir eldre og
behovet for tjenester og bistand øker. Utfordringene står i kø også i det forebyggende
folkehelsearbeidet.
Årets Rehabiliterings- og helsekonferanse i Haugesund åpner med å stille spørsmålet:
HVA NÅ, HELSE NORGE?

ER VI PÅ RIKTIG VEI ETTER MANGE REFORMER OG PANDEMIER?
 

Hvor står vi i helse- og omsorgspolitikken og hvor går vi?

Hovedinnlegg ved regjeringen

Tone Wilhelmsen Trøen, helsepolitisk talsperson i Høyre
Bård Holsrud, helsepolitisk talsperson i Frp 
Marian Hussein, nestleder og helsepolitisk talsperson i SV


Som et deltema stiller vi også spørsmålet Helt slutt på private aktører i
helse- og omsorgstjenestene?


Vi forventer en debatt med klare ideologiske skiller og skarpe meninger.

bottom of page