top of page
Badminton

Dag 1 - Seksjon 2

TRE KLAGEMÅL, TRE SKRYTEPUNKTER

Vi tar pulsen på Helse Norge

Plusser og Minuser

I forlengelsen av debatten i Seksjon 1, har programkomitéen valgt seg ulike lokale/regionale
ståsteder i helse- og omsorgssektorene. Her har vi valgt å utfordre fagfolk og
brukerrepresentanter med ulike ståsted til å si noe om hvordan virkeligheten fortoner seg på
deres ståsted.
Tittelen på denne seksjonen er «TRE KLAGEMÅL, TRE SKRYTEPUNKTER».

Her får hver innleder mulighet til også å framheve gode prosjekter eller nye grep om er tatt for å
gi folk bedre eller mer treffsikre tjenester.
Ståsted: kommunene:
Vi har invitert to kommunepresentanter fra Rogaand og Vestland.
Ståsted: Sykehusene:
Adm. dir. Eivind Hansen, Helse Bergen.
Ståsted: Arbeidstakerne:
Repr. Sykepleierforbundet, Vestland
Repr. Fagforbundet, Rogaland
Ståsted: Brukerne, pasientene og pårørende:
Rune Kløvtveit, FFO/SAFO

bottom of page