top of page
Gravel

Dag 2 - Seksjon 5

PERSONER MED ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER OG RUSPROBLEMER

  • Utfordringer og tiltak

PERSONER MED ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER OG RUSPROBLEMER

Presentasjon av faglig samarbeidsutvalg.
Utfordringer og tiltak.

Handlingsplan for gode pasientforløp og sømløse overganger.

Ved leder/nestleder og brukerrepresentant Faglig samarbeidsutvalg personer med

alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer,
John Gunnar Liknes/Hege Røssland og brukarrepresentant i FSU.

Spørsmål. Meninger.

bottom of page