top of page
Rollercoaster Ride

Dag 2 - Seksjon 6

"SKRØPELIGE" ELDRE OG TJENESTER TIL BARN OG UNGE

  • Utfordringer og tiltak

"SKRØPELIGE" ELDRE OG TJENESTER TIL BARN OG UNGE

SKRØPELIGE ELDRE
Presentasjon av faglig samarbeidsutvalg.
Utfordringer og tiltak.

Handlingsplan for gode pasientforløp og sømløse overganger.
Ved leder Faglig samarbeidsutvalg skrøpelige eldre,
Monica Smedsrud og brukarrepresentant i FSU

Spørsmål. Meninger.
TJENESTER TIL BARN OG UNGE
Presentasjon av faglig samarbeidsutvalg.
Utfordringer og tiltak.

Handlingsplan for gode pasientforløp og sømløse overganger.
Ved leder/nestleder og brukerrepresentant Faglig samarbeidsutvalg barn og unge.
Linda Hellen/Ester Espeset og brukarrepresentant i FSU.

Spørsmål. Meninger.

Spørrerunde/kommentarer. Lærepunkter.

bottom of page