top of page

Noen av årets foredragsholdere:

Unn Birkeland.jpg

Unn Birkeland

Mestring i hverdagen for pårørende

Unn Birkeland er utdannet sykepleier og har en master i Ledelse. er daglig leder i Stiftelsen Pårørendesenteret og har i tillegg roller som kommunepolitiker, meddommer og styremedlem i flere styrer. Hun har over 20 års erfaring fra lederroller i både privat, offentlig og frivillig sektor.

regjeringskvartalet-7.jpg

Stener Kvinnsland

Pandemien, de langsiktige konsekvensene

Stener Kvinnsland er professor emeritus og leder i Koronakommisjonen. Styreleder i Trond Mohn Stiftelse og styremedlem i BerGenBio. 

frank becker.png

Frank Becker

Rehabilitering i 2030 – endrede krav

og nye muligheter

Frank Becker er spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering med også erfaring fra nevrologi og nevrokirurgi. Han er klinikkoverlege ved Sunnaas sykehus og førsteamanuensis ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo. Han har omfattende klinisk og forskningserfaring innen spesialisert rehabilitering. Becker leder fagråd rehabilitering i Helse Sør-Øst.

Rehabilitering i 2030 – endrede krav

og nye muligheter

AstriGryti.jpg

Astrid Gryti

Hvordan er rollen som brukermedvirker?

Utdanna psykiatrisk sjukepleiar og har arbeida i akuttpsykiatrien frå 1994 til d.d.Brukarrepresentant i Helse Vest, Regionalt brukarutval (RBU) frå 2019 til d.d. Oppnemt frå FFO Vestland.

linda_s%C3%83%C2%B8rensen_edited.jpg

Linda Sørensen

Hvordan nye teknologier kan brukes i rehabilitering

Linda Sørensen er leder for Senter for teknologisk intervensjon i rehabilitering ved Sunnaas sykehus.

Hvordan nye teknologier kan brukes i rehabilitering, hvorfor kan det være nyttig og hvilke utfordringer man kan møte ved å implementere ny teknologi? Om bruk av spilltrening og roboter. .

SolveigØkland.jpg

Solveig Økland

Erfaringer fra
Sør-Rogalands-prosjektet 

Prosjektleder, Fagstab levekår, har fra 2017 vært prosjektleder i Sør-Rogalandsprosjektet, der 14 Rogalands-kommuner arbeider sammen om å ta i bruk velferdsteknologi. Solveig er tilsatt i Sola kommune som rådgiver og prosjektleder og hun er også leder for faggruppe eHelse i DigiRogaland, 

Marit Nymoen.jpg

Marit Nymoen

Samarbeidet mellom fastleger og spesialister

Utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen. Jobbet i Helse Fonna siden 2015. Jobber som psykolog, forsker og PhD-stipendiat i Helse Fonna, 

SveinungStensland.jpg

Sveinung Stensland

Hva er den beste
vaksine strategien?

Helsepolitisk talsmann, Stortingsrepresentant Høyre

Roald Aga Haug.jpg

Roald Aga Haug

Konferansier

Orfører i Ullensvang kommune.

Vår koferansier gjennom flere konferanser, kommer også i år.

Våre sponsorer:

Vi takker våre trofaste hovedsponsorer for all støtte, Uten deres hjelp kunne vi ikke klart å gjennomføre en årlig fagkonferanse innen rehabilitering, Konferansen i 2021 blir den 11 i rekken. 

logo 4.png
tvhaugaland.JPG
coop-liten_1em4jlbmpffbj16bzgxgkw8yj7.jp
Scandic-Maritm-STOR.png
bottom of page