top of page

Rehabilitering og helsekonferansen i Haugesund

Torsdag 29 august kl 10.00 (registrering fra kl 08.00)
og Fredag 30 august kl 16.00

Ny kurs
- i hvilken retning?


Årets helse og rehabiliteringskonferanse har hovedtema nasjonal helse og samhandlingsplan 2024-27, som blir behandlet i stortingen i juni.  Vi har invitert ledende politikere til å fortelle oss hva vi som pasienter, pårørende og brukere har i vente.
 
Laila Nygård 
Leder programkommiteen

Paper Craft  _edited.jpg

Årets konferanseprogram:

Konferansestart klokka 10.00 - Innsjekking fra 08.00

Terje Emil.jpg

–Vi er i god rute!
–Vi er i god rute med årets Rehabiliterings- og helsekonferanse, sier
daglig leder i Folkets Gave, Terje Emil Johannessen.
For fjortende gang inviterer stiftelsen toppfolk fra helse- og omsorgssektoren på
alle nivå til to spennende konferansedager i Haugesund i slutten av
august.
–Stortingets behandler av den nye Helse- og samhandlingsplanen (2024-2027) i
slutten av juni. Det er store forventninger til den politiske behandlingen. Får vi et reelt
løft? Vi har invitert helse- og omsorgsminister Jan Chr. Vestre og ledende
stortingspolitikere til å fortelle oss om hvilen framtid vi har i vente som pasienter,
pårørende og brukere, sier Johannessen. Hele den første konferansedagen har
fokus på den overordnede nasjonale helse- og omsorgspolitikken.


Kommunene mangler kompetanse
På konferansens 2. dag settes et særskilt søkelys på de store utfordringene landet
rundt når det gjelder rehabiliterings-/habiliteringsbehovet i befolkningen.
–Vi tar utgangspunkt i den alarmerende og nedslående og ferske rapporten fra
Riksrevisjonen. Den slår fast at nesten ingenting er blitt bedre siden Riksrevisjonen
sist undersøkte rehabiliteringstilbudet i 20212. I rapporten slås det fast at seks av sju
kommuner mangler lovpålagt kompetanse på området. Samhandlingen mellom
spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenestene fungerer dårlig, sier
Johannessen og påpeker at fraværet av lokale tilbud får store konsekvenser for den
enkelte pasients helse, arbeidsevne, familieliv og fritid.


Mange lokale eksempler
–Også lokalt – i vår del av Vestlandet – opplever vi en svekking av både det offentlige
og private tjenestetilbudet. Derfor bruker vi halvparten av tiden på konferansen til å
sette søkelyset på de regionale og lokale realitetene. Vi har derfor forventninger om
at politikere og ledelsene fra samtlige 16 Helse Fonna-kommuner i år stiller opp på
konferansen vår, legger han til. Han peker samtidig på at for stiftelsen som arrangør
er det viktig å få fram synspunktene til både enkeltmennesker og de tillitsvalgte i
pasient- og pårørendeforeningene:
–Det er disse stemmene som gjør konferansen vår ekstra interessant og spennende.


Konferansen går på Quality Maritim Hotel 29. og 30. august.

bottom of page