top of page

ÅRETS PROGRAMKOMITÈ:

Laila G Nygård,leder, FFO Hordaland
Sølvi Torvestad, Helse Fonna/ Helse Vest

Harald Lothe, Brukerhuset for Helse Fonna Regionen

Stein Roar Kringeland, Kurskommitèen for Fonna Regionen, Rogaland Legeforening
Else Berit Ingvaldsen, SAFO SørVest

Alf Anvedsen, Interessepolitisk utvalg, Brukerhuset for Helse Fonna regionen

Helge Ytterøy L'Orange, Rehab Vest AS

Turid Nygaard Dager, Helsedirektoratet

Cathrine Vea Storesund, HVL
Elin Marie Omdal, FFO Rogaland

Knut Magne Ellingsen, tidl FFO Norge

NASJONAL JURY (ÅRETS SAMHANDLER):

Knut Magne Ellingsen, jury leder

Liv Overaae, KS
Jarle Nilsen, Ordfører Karmøy kommune
Johannes Kolnes, Helse Bergen

Stian Slotterøy Johnsen, Frivillighet Norge

ARRANGEMENTKOMITE/SÆKRETERIAT :
 Leidulf Ingvar Stålesen, leder.
Astrid Stålesen. 
Esther Hjelmtveit.
Johannes Hjelmtveit.

STØTTE FUNKSJONER/ADMINISTASJON : 
Terje Emil Johannesen, daglig leder. 
Heidi Kolstø, økonomi/it. 
Alf Edvin Hovda.rådgiver.

Kontakt oss:

Stiftelsen Folkets Gave 

Karmsundsgata 77, 2 etg

Telefon :  93249325

Epost: post@folketsgave.no

bottom of page