top of page
Search

Begrenset hotellkapasitet – vær raskt ute!

–Hotellkapasiteten i Haugesund er presset. Har du tenkt å delta på årets Rehabiliterings-

konferanse og trenger hotell, må du være raskt ute. Jeg oppfordrer alle potensielle

deltakere å aksjonere snarest mulig, sier daglig leder i Folkets Gave, Terje Emil

Johannessen.


Han viser til at ferieavvikling og usikker smittevernsituasjon har fått mange til å vente med å

ta standpunkt til om de skal ta turen til Haugesund i dagene 25.- 27. august.

–Haugesund og Haugalandet er i dag grønn sone og kombinert med de forholdsreglene vi tar

med hensyn til smittevern, vil det være trygt å komme hit. Men trenger du overnatting, må

du handle raskt, sier Johannessen. Han legger til at for alle andre deltakere – som ikke

trenger overnatting - er siste frist for påmelding dagen før konferansestart, den 24.

august.

Johannessen mener at denne 11. konferansen i rekken nok en gang kommer til å markere seg som et viktig møtested for alle kategorier helsefaglig personell, politikere på alle nivå og ikke minst medlemmer og tillitsvalgte i pasient-, pårørende- og brukerorganisasjonene.

–Vi har fått svært gode tilbakemeldinger om programmet. Årets konferanse er treffsikker i forhold til de fleste diskusjoner som er knyttet til pågående reformarbeid i helse- og omsorgstjeneste og vi er også dagsaktuelle i forhold til utfordringene knyttet til kommende faser i smittevernarbeidet. Her er mye å hente uansett ståsted, sier Johannessen og ser fram til å møte en engasjert forsamling som ønsker å starte høsten med inspirasjon, ny energi og ikke minst med å utvide nettverket sitt, faglig som menneskelig.


VÆR RASKT UTE! Daglig leder i Folkets Gave, Terje Emil Johannessen, viser til at

hotellkapasiteten i Haugesund er presset og det er viktig at potensielle deltakere på

konferansen aksjonerer kjapt om de trenger overnatting.

53 views0 comments

Comments


bottom of page