top of page
Search

-Fortsatt plass til flere!


–Vi gleder oss! Programmet for årets konferanse er godt mottatt, påmeldingene siger jevnlig inn og de siste forberedelsene er godt i gang, sier Tom Tvedt på telefon fra sitt landsted og ferieparadis i Kvinnherad. Men han vil ha enda flere med.


Styrelederen i Folkets Gave er meget fornøyd med det arbeidet som Programkomitéen for Rehabiliteringskonferansen -21 har gjort.

-Alle temaene i årets konferanse er høyaktuelle både for brukermiljøet, ansatte og ledere i helsevesenet på alle nivå, kommuneledelse og ikke minst politikere både på kommunalt og statlig nivå. Det haster å komme fram til en felles forståelse av de utfordringene helsevesenet står overfor i årene som kommer, sier han og trekker særlig fram at gapet mellom tilgjengelige ressurser og ressursbehovet i helsevesenet vil fortsette å øke om det ikke tas nye grep. De siste to årene erfaringer med pandemien har vist oss hvor omstillingsdyktig det norske folket er når vi alle tar inn over oss at vi har en krise og at det haster med å sette inn tiltak.


Viktig møteplass

Etter et års pause mener han at årets Rehabiliteringskonferanse er en svært viktig møteplass for alle som ønsker påfyll og inspirasjon til å ta tak i hverdagen igjen:

-Pandemien er her fortsatt og vi må være forsiktige. Men samtidig har den også lært oss hvor viktig det er å styrke det forebyggende helsearbeidet både når det gjelder kompetanse og kapasitet. Da må også innbyggernes egne ressurser utnyttes mye bedre enn hva vi har gjort fram til nå. Det er vårt inderlige håp at årets konferanse vil utløse en mobilisering der vi alle uansett rolle deltar aktivt i utformingen av gode løsninger, sier Tom Tvedt. Informasjon om årets konferanseprogram er spredt i vide kretser både regionalt og nasjonalt og han oppfordrer alle etternølere å melde seg på.

–Vi har fortsatt noen ledige hotellrom og ledige seter i den flotte konferansesalen på Scandic Maritim i Haugesund. Vi utfordrer spesielt flere kommunaldirektører og sentrale politikere i de 16 Helse Fonna-kommunene om å ta denne turen til Haugesund i slutten av august, sier han og legge til:

–Vi trenger dem til stede om denne konferansen skal bidra til et felles løft i helsevesenet vårt i tiden som kommer!

15 views0 comments

Comments


bottom of page