top of page
Search

Lothe utfordrer foreningene


–Årets konferanseprogram er midt i blinken for alle tillitsvalgte i pasient-, pårørende- og brukerorganisasjoner. Det vil gi oss et løft som vi alle trenger i vårt videre arbeid. Styreleder Harald Lothe i Brukerhuset for Helse Fonna-regionen oppfordrer hele brukermiljøet i Helse Vest om stille på årets Rehabiliteringskonferanse i Haugesund.


Harald Lothe mener at programmet tar på pulsen de mange utfordringene som foreningene må takle i det pågående reformarbeidet i helse- og omsorgstjenestene.

–Vi er omkranset av flotte politiske idealer om at reformen skal ende opp i «pasientens helsetjeneste», men vi vet svært lite om på hvilken måte pasientenes skal settes i stand til å strekke seg mot et slikt ideal, sier han og håper inderlig at årets konferanse skal bringe ham og sine kolleger noen skritt nærmere en avklaring på hvilke rammebetingelser brukerorganisasjonene vil få i årene som kommer. Han forventer atskillig kraftigere finansiering enn hva som er tilfellet i dag:

–Tiden er moden for at de tillitsvalgte i bruker- og pasientforeningene kommer på banen for å bidra til å utforme dagsordenen for det videre reformarbeidet. Vi har mye å slåss for og denne konferansen gir oss en kjærkommen mulighet for å påvirke ressursbruken, sier han og legger kjapt til:

–Send i det minste et par styremedlemmer til årets konferanse. Da har dere mye å diskutere i foreningsstyret når dere er tilbake i hverdagen!

17 views0 comments

Comments


bottom of page