top of page
Search

«Pasientens helsetjeneste»

Fagmiljøet i en skvis?

–Hvilken rolle skal fagkunnskap spille i en stadig mer brukerstyrt helsetjeneste? Det er ….

Miriam Hartveit som skal søke svar på dette spørsmålet. Hun skal være debattleder for

seksjon 4 under årets Rehabiliteringskonferanse og ser fram til et spennende møte med

forskere, politikere og bruker-representanter i Haugesund.


Hovedtittelen på seksjon 4 under årets konferanse er: Krever reformarbeidet nytt fokus på hva

det skal forskes på? «Hva må vi vite? Hvilken kunnskap trengs for å videreutvikle

rehabiliteringsfeltet?». Klinikkoverlege og prosjektleder Sunnaas Sykehus, Frank Becker,: skal

innlede om «Rehabilitering i 2030 – endrede krav og nye muligheter». Han etterfølges av

seniorrådgiver Sigrunn Gjønnes, Avdeling velferdsteknologi og rehabilitering, Divisjon kvalitet

og forløp i Helsedirektoratet. Hennes tema er «0pptrappingsplan I kommune – rapport».

Siste innlegg i seksjoner har Marit Nymoen, Psykolog, doktorgradsstipendiat, og forsker fra

Helse Fonna ansvar for: «Rettigheter - et gode for alle?»


Hva orker pasienten selv?


Miriam Hartveit er forsker i Helse Fonna og førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen. I en

innledende samtale med forsker og psykiater Tone Henriksen etter innledningene skal hun

innlede en debatt der de stiller spørsmålet «Hvilken rolle skal fag- og forskningbasert

kunnskap ha i en stadig mer brukerstyrt helsetjeneste?»


–I flere århundrer har klinisk forskning dannet grunnlaget for å velge mellom behandlings- og

rehabiliteringstiltak. Vi er vant til å velge det som forskning har funnet å være mest effektivt

for å kurere eller lindre en gitt lidelser. En slik helsetjeneste der helsepersonell velger på

vegne av pasienten ut fra hva som er mest effektivt i den gitte situasjonen, er hensiktsmessig

av flere grunner. Det gir lik tilgang til effektiv behandling for alle; det er ressurseffektivt ved

at en tilbyr bare det som virker best, og det forutsetter ikke at pasienten selv har ork eller

støtte fra de rundt seg for å sikre seg det beste, sier hun og fortsetter:


I en skvis?


–Et viktig spørsmål for fremtidens rehabilitering er hvilken rolle forskning skal ha. Forskning

er å finne sammenhenger som gjelder for mange pasienter i en gitt gruppe, mens begrep som

«persontilpasset», «individualisert» og «pasientens helsetjeneste» peker mot at det

generaliserbare er mindre interessant. Samtidig ser vi at tradisjonell forskning med typiske

kliniske effektmål har sine begrensninger. Det er for eksempel ikke lett å måle effekten av

brukerstyrt personlig assistanse. Helsetjenesten kan komme i en skvis om vi holder fast ved

det tradisjonelle, påpeker hun og legger til:

– Og hvis vi skal være helt ærlige er det mange helsepersonell som syns det er vanskelig å

diskutere dette da det er nærmest «politisk ukorrekt» å være kritisk til brukerstyrt

helsetjeneste. I denne seksjonen ønsker vi derfor å ha en åpen, fordomsfri debatt om

forskningens rolle for å sikre at alle som trenger det får en helsetjeneste som både virker og er

tilpasset den enkeltes opplevde behov, sier Miriam Hartveit og ser fram til en frisk diskusjon

da seksjon 4 kjøres på konferansens 2. dag. Hun og Tone Henriksen organiserer seksjonen

slik at de inviterer alle deltakerne til å reflektere rundt temaet ved gruppediskusjoner

før samtalene oppsummeres og seksjonen avrunde.Billedtekst:

TAR OPP DILEMMA: Hvilken rolle skal forskning skal ha i morgendagens

rehabilitering, spør Miriam Hartveit. Hun er debattleder i konferansens seksjoin 4.

61 views0 comments

Comentários


bottom of page