top of page

Program 

Rehabiliteringskonferansen 2022

rehabiliteringskonferansen.pngKl. 08.00 Registreringen åpner.

Kl. 10.00 Åpning med:
Tom Tvedt,styreleder, Stiftelsen Folkets Gave
Laila G Nygård, leder i Programkomite Rehabiliteringskonferansen 2022

Velkommen til Haugesund, Arne Christian Mohn,
Ordfører Haugesund Kommune

Møteleder Terje Emil Johannessen

Musikalsk innslag v/Gunnar Andersen


Dag 1 - 25.08.22

kl.10.30

SEKSJON 1:

FRA PANDEMI TIL FLYKTNINGESTRØM
- HAR VI NÅDD KAPASITETSGRENSENE?

 


Statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt, Helse- og omsorgsdepartementet
Fylkesleder Aud H. Riise, Norsk Sykepleierforbund, Rogaland
Victoria Schei, Haugesund sykehus LIS1 (lege i spesialisering 1)
+ panelsamtale ledet av Stener Kvinsland
 

Kl.12.00

LUNSJ OG BESØK HOS UTSTILLERE

COVID19-ETTERSLEPET I HELSE NORGE

1.

KLARER VI Å HENTE OSS INN IGJEN? FOKUS PÅ VENTELISTENE.

Statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt, Helse- og omsorgsdepartementet

2.

LANGTIDSSKADENE HVA VET VI?

Bjørn Blomberg, forsker ved UiB. Om Long Covid.

3.

HVA HAR VI LÆRT OM BEREDSKAPEN? HELSEFORETAKENE – KOMMUNENE.

Kommuneoverlege i Bømlo Kommune, Kjersti Follesø.

4.

Samtale om ungdommens behov for psykisk helsehjelp.

Ungdom/fagfolk.

Ledet av Alf Anvedsen, leder av Interessepolitisk komité,

Brukerhuset for Helse Fonna-regionen.

Kl. 13.30

SEKSJON 2:

Kl.15.00

PAUSE OG BESØK HOS UTSTILLERE

Kl 15.45

SEKSJON 3:

SLUTT PÅ PRIVATE AKTØRER I HELSE- OG

OMSORGSTJENESTENE?

1.

HVA MENER HELSE OG OMSORGSKOMITÉEN PÅ STORTINGET?
Stortingsrepresentant Tove Elise Madland (Ap)

Stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland (H)
Stortingsrepresentant Hans Inge Myrvold (Sp)

2.

HVILKE ERFARINGER HAR VI HØSTET?

Daglig leder Stian Tolnæs i Mio Omsorg om hverdagen for en privat

velferdsleverandør.


Panelsamtale mellom innlederne, samt samt adm. dir. Kari Nådland, Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus.

---

KUNNSKAPSBASERT REHABILITERING (BEHANDLING) + KVALITETSSIKRING = SANT
Gerd Kvale, professor ved UiB, leder ved Bergen Center for Brain Plasticity og seniorrådgiver ved Helse i Hardanger.

AVSLUTNING AV DAG 1:
LÆREPUNKTER V/STENER KVINSLAND

Kl.17.35

Konferanse slutt for dagen

Kl.20.00

SAMHANDLINGSMIDDAG I MARITIM HALL

Underholdning

 

Dag 2: 26.08.22 KL 09.00:

SEKSJON 4:

HVA ER ET HELSEFELLESKAP

– OG HVA ER TANKEN BAK?

1.
NASJONALE FØRINGER

Sølvi Heimestøl, fung. samhandlingssjef Helse Fonna

Marianne Wennersberg, samhandlingskoordinator
for kommunene i Helse Fonna-regionen

2.

STATUS HELSEFELLESSKAPET I HELSE FONNA
Marianne Wennersberg, koordinator Helse Fonna

3.

UTFORDRINGER FOR BRUKERNE

Lilly Ann Elvestad, generalsekretær FFO.

4.

HVA BEKYMRER OSS PENSJONISTER MEST?
Forbundsleder Jan Davidsen, Pensjonistforbundet

---

LÆREPUNKTER V/STENER KVINSLAND

Kl.10.10

PAUSE OG BESØK HOS UTSTILLERNE

 

 

LYKKES VI MED GOD SAMHANDLING

MELLOM KOMMUNENE OG SPESIALISTHELSETJENESTEN?

1.

KONSENTRERT REHABILITERING AV POST COVID

Marthe Jürgensen, phd Helse i Hardanger og Gerd Kvale, professor ved UiB, leder ved Bergen Center for Brain Plasticity og seniorrådgiver ved Helse i Hardanger.

2.

HVORDAN KOORDINERENDE ENHET I BERGEN OG BJØRNEFJORDEN KOMMUNER

JOBBER I FORHOLD TIL REHABILITERINGSFELTET:

Gro Kristiansen, Bergen kommune og Jorun Elin Dahl, Bjørnafjorden kommune

3.

KOMPANI COVID - ET BEHANDLINGS- OG MESTRINGSTILBUD
Ergoterapeut Oda Mølmesdal Flaten og fysioterapeut Mariell Solberg Medås, begge Bergen kommune.

---

LÆREPUNKTER V/STENER KVINSLAND

Kl 10.40

SEKSJON 5:

Kl.11.50

PAUSE OG BESØK HOS UTSTILLERNE

 

 

BRUKERMEDVIRKNING I EI NY TID

1.

UTEN EN STERK BRUKERSTØTTE VILLE VI HA STANSET OPP
Magdy El-Salhy, overlege og professor ved Stord sykehus og Universitetet i Bergen

2.

BRUKERMEDVIRKNING I REHABILITERNGSSENTRENE
Joachim Sagen, PhD Candidate/Researcher på Diakonhjemmets sykehus

3.

NYE UTFORDRINGER FOR BRUKERORGANISASJONENE.
Styreleder Else Berit Helle, FFO Vestland.

4.

BRUKERMEDVIRKNING: PÅ HØY TID MED «NØYTRAL» FINANSIERING?
Terje Emil Johannessen, sekretariatsleder Brukerhuset for Helse Fonna-regionen

Spørrerunde/kommentarer.
Lærepunkter v/Stener Kvinsland

---

Avslutning på dagen og konferansen.
Konferansiér og styreleder Tom Tvedt,

Kl. 12.20

SEKSJON 6:

Kl.13.30

LUNSJ

PROGRAMKOMITÉEN

for

REHABILITERINGSKONFERANSEN 2022

I HAUGESUND.

Laila G. Nygård, leder PROGRAMKOMITEEN, styremedlem, FFO Vestland,

Reidun Rasmussen Mjør, samhandlingsjef Helse Fonn, Helse Fonna og på vegne av Helse Vest
Kristin Steinsland, einingsleiar, aktivitet og rehabilitering, Stord Kommune.
Sara Brosvik, Ergoterapeut, Aktivitet og rehabilitering, Stord Kommune

Elin Marie Omdal, styremedlem, FFO Rogaland
Else Berit Ingvaldsen, styremedlem SAFO sørvest

Alf Anvedsen, leder interessepolitisk utvalg, Brukerhuset for Helse Fonna regionen.
Stein Roar Kringeland, leiar i kurskomiteen for Fonna Regionen, Rogaland legeforening.

Helge Ytterøy, rådgiver, Rehab Vest AS,

Turid Nygaard Dager, Seniorrådgiver/psykologspesialist, Helsedirektoratet
Cathrine Vea Storesund Høgskulelektor, Institutt for helse- og omsorgsvitskap, HVL

Terje Emil Johannesen, Daglig leder, Folkets Gave
Heidi Kolstø, Folkets Gave og Alf Edvin Hovda,Folkets Gave

ARRANGEMENTKOMMITÉ
Leidulf Ingvar Stålese n, Folkets Gave
Astrid Stålesen, Folkets Gave
Johannes Hjelmtveit, Folkets Gave
Esther Hjelmtveit, Folkets Gave


NASJONAL JURY, ÅRETS SAMHANDLERPRIS

Knut Magne Ellingsen, Jury-leder, tidligere styreleder FFO-Norge.

Liv Overaae, Seniorrådgiver, KS-sentralt
Jarle Nilsen, ordfører Kamøy kommune
Johannes Kolnes, Seniorrådgiver, Helse Bergen
Stian Slotterøy Johnsen, Generalsekretær, Frivillghet Norge.

Informasjon:

Målsettingerfor konferansen:
• Utvikle gode samhandlingsarenaer.
• Styrke brukernesinnflytelse.
• Stimulere forskningsaktiviteten på området.
• Relasjonsbygging og kontaktskaping gjennom et
uformelt og sosialt miljø

.
Målgrupper:
• Brukere, pasienter og pårørende.
• Brukerorganisasjoner og andre interesseorganisasjoner.
• Riks-, fylkes- og kommunepolitikere.
• Fagpersonell og ledelse i NAV.
• Helse- omsorgsfaglig ledelse i sykehus og kommuner.
• Ansatte innen spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten med interesse for
rehabilitering.
• Ansatte og studenter innen helse- omsorgs- og sosialfag.
• Alle andre som vil pasienten, brukerne og pårørende vel.


«Årets Samhandlere Pris» blir overrekt til vinner av nasjonal jury på Konferansen.

Stands for brukerorganisasjoner, diagnosegrupper, Interesseorganisasjoner, politiske
partier: Alle som vil pasientene, brukerne og pårørende vel, med informasjon og tilbud av varer og tjenester.

Posters:

Plass avsatt til forskere fra Helse Fonna Forskning som er interessert å stille opp med posters.


Betingelser:
Det tas forbehold om endringer i programmet.


Sett av datoen og vær rask med din påmelding!

 

Konferansen vil bli søkt meritterende til spesialist for leger, sykepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeut.

SMS: 9324 9325

bottom of page