KONFERANSEN STARTER OM:
countdown
00Hours00Minutes00Seconds
Tema 2019:
Psykisk helse 
Rehabilitering, muligheter og utfordringer.
Konferansens hovedsponsorer:

Scandic Maritim

Reuma-sol Senter

Norges Naprapatforbund

Norges Naprapatforbund

Brukerhuset i Helse Fonna regionen

Coop Sørvest

Eurojuris Haugesund

"
Onsd 28.08.19


BOLK A1:  Nasjonale føringer innen psykisk helse og rus. Rehabilitering, muligheter og utfordringer.

BOLK A2: Psykisk syke lever 20 til 35 år kortere, hvordan kan vi endre det? (Holdning, etikk, ernæring, aktivitet og relasjoner)

BOLK A3: Pakkeforløp, samhandling, samvalg, ansvar og prioriteringer. 

----------

 SAMHANDLINGS-
MIDDAG
"
Torsd 29.08.19

BOLK B1: Ungdom og psykisk helse (forskning og eksempler på gode tiltak).

BOLK B2: Forebyggende arbeid (Hva er bestemt, hva gjøres, gode eksempler).

BOLK B3:  Er kommunene rustet til å ta ansvaret? Hvordan unngår vi flere blålyspasienter? Visjoner og veien videre (debatt).
"
PRAKTISK INFO
Start: 28.08 klokken 10.00 (registrering fra 09.00)
Slutt: 29.08.19 klokken 15.00
Konferansier: Roald Aga Haug, ordfører Odda kommune
Priser: 
Hele konferansen og middag:
Kr. 3.900,-
Konferansen uten middag eller en dag og middag: 
Kr. 2.900,-
En dag uten middag:
Kr 2.450,-
En bolk: Kr 980,-
Tilgang til foredragene digitalt:
Kr 980,-
Deltakere fra samme kommune/bedrift/ organisasjon(KBO) med en felles bestilling, og en felles betaling/faktura, gis storbestiller rabatt. Hver 6 deltaker gratis.
Målgruppe:
Brukere, pasienter og pårørende.
Brukerorganisasjoner og andre interesseorganisasjoner.

Riks-, fylkes- og kommunepolitikere. NAV 
Helsefaglig ledelse i sykehus og kommuner. 

Ansatte innen spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten med interesse for rehabilitering.

Ansatte og studenter innen helse og sosialfag. 

Konferansen vil bli søkt meritterende til spesialist for leger, sykepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter.
Utstillere og utstillerprogram:
Utstillerområdet er åpent også for andre gjester. 
Noen av utstillerne har egne åpne foredrag og blir presentert i programmet!
 Programkomite 2019
Laila G. Nygård, FFO Hordaland, leder
Ingrid Ullestad-Olsen, FFO Rogaland, styremedlem
Sølvi Torvestad, konsulent, Koordinerande eining Helse Fonna og Regionalt kompetansesenter og deltar på vegne av Helse Vest
Kjellfrid Hamkvist, Brukerhuset for Helse Fonna regionen.
Stein Roar Kringeland, leiar i kurskomiteen for Fonna Regionen, Rogaland legeforening
Martha Anette Gulbrandsen, leder, Mental Helse, Rogaland
Karl Olaf Sundfør, Sentralstyret,Mental Helse, Rogaland
Sandra H Våge, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP), Rogaland.
Heidi Kolstø, SFG, styreleder.
Arrangementkomité 
Leidulf Stålesen
Johannes Hjelmtveit
Astrid Stålesen
Ester Hjelmtveit
Johan Sørensen
Harald Lothe
Øyvind Bårdsen
Alf Edvin Hovda

 Målsettinger for konferansen
Utvikle gode samhandlings arenaer.

Styrke brukernes innflytelse.

Stimulere forsknings-
aktiviteten på området.

Relasjonsbygging og kontaktskapning gjennom et uformelt og sosialt miljø.
 Hold deg oppdatert
 Stiftelsen
Stiftelsen Folkets gave har arrangert Rehabiliteringskonferansen siden 2010 og er stolt av alle de gode tilbakemeldingene vi har fått fra både deltakere, foredragsholdere og utstillere. Utover konferansen er vi svært opptatt av å bedre situasjonen for mennesker som trenger rehabilitering eller er kommet inn i en livsfase som gjør at de naturlig trenger et nytt nettverk. Dette gjør vi ved å:

  •  Bidra til at disse gruppene får informasjon om hvilke rehabiliteringstilbud og andre muligheter som finnes, samt bidra til å tilføre den kompetanse som trengs i den nye situasjonen.
  •  Bidra til at samfunnet får glede av den kompetanse og arbeidsevne som finnes i disse gruppene.
  •  Samle og synliggjøre den kompetansen og tilbud som gis fra foreninger under FFO.(brukerhuset)
  •  Drive folkeopplysning og tilrettelegge for debatt.
2019 Stiftelsen Folkets gave