KONFERANSEN STARTER OM:
countdown
00Hours00Minutes00Seconds
Tema 2019:
Psykisk helse 
Rehabilitering, muligheter og utfordringer.
Foredragsholdere:
Hvordan jobber NAV med unge voksne med psykiske utfordringer?
Solveig Jentoft 
Jentoft skal gi oss et lite innblikk i hvordan NAV jobber med unge voksne som har psykiske utfordringer. Dette inkluderer aktivitetsplikt, ulike tiltak og virkemidler samt viktigheten av samarbeid med andre instanser. 

Solveig Jentoft er avdelingsleder ved NAV Haugesund og hennes avdeling har ansvaret for oppfølging og veiledning av unge voksne under 30 år. Hun har lang erfaring fra Aetat/NAV og har jobbet innenfor ulike fagområder både som veileder, fagansvarlig/resultatansvarlig og leder. 
 
Grip dagen! - Første skritt på vegen til målet
Anne Marte Pensgaard 
Vi har alle våre drømmer, men sliter ofte med å komme i gang med å realisere de. Og kommer vi først i gang blir vi fort veldig ambisiøse og går hardt ut, men klarer ikke å fullføre. Ikke har vi særlig tro på at vi skal nå de heller... Mål blir stress og ikke motivasjon. Det er det daglige fokuset som er nøkkelen for å komme dit man vil. Små, overkommelige tiltak som tilsammen fører til endring.

Anne Marte Pensgaard er professor i idrettspsykologi ved Norges Idrettshøgskole og jobber også med mentale forberedelser hos toppidrettsutøvere i sin jobb ved Olympiatoppen. Hennes spesial område er motivasjon og mestring av stress og har publisert mye på dette feltet. Hun er ellers glad i friluftsliv og turer på fjellet med familien og hundene sine!

Recovery er på alles lepper, men hva betyr det egentlig?
Eva Brekke
Hva betyr det egentlig å få det bedre når man har samtidige rusproblemer og psykiske vansker, og hvem skal definere dette? Hvilke dilemmaer kan oppstå ved recovery-orientert praksis for å hjelpe folk med ROP-lidelser i en norsk kommune?

Eva Brekke er doktorgradsstipendiat ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse og jobber som psykologspesialist ved FACT-teamet på Gjøvik DPS. Hun har forsket på recovery ved samtidige rusproblemer og psykiske vansker, slik det kan oppleves av mennesker med ROP-lidelse, deres pårørende, og ansatte i en norsk kommune.
Ledd for ledd-læring på tvers av organisasjonene
Laila G. Nygård
Laila G. Nygård er leder av Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Hordaland. Hun skal fortelle om  hvordan samarbeidet mellom ulike grupper skaper forståelse for hele spekteret av diagnoser. 
Hva kan vi lære av hverandre som gjør oss til en sterkere enhet?
Om å skape en god møteplass
Martha Gulbrandsen
Martha Gulbrandsen er leder for Mental helse Rogaland og Mental helse Sauda. Hun vil snakke om hvordan man kan få til en god møteplass, skape inkludering og den gode forebyggende effekten.  Sauda fått pris to ganger for den beste møteplass i mental helse. 
Konferansier
Roald Aga Haug, ordfører Odda kommune
Som i fjor er Roald Aga Haug konferansier og leder dagene med en hard og humoristisk hånd.Fra 2015 har han vært ordfører i Odda kommune. Han vokste opp ved Agatunet i Ullensvang herad. 
Debattleder
Davy Wathne, journalist 
Why change a winning team? Som tidligere teamer Davy Wathne opp og leder debattene under konferansen. Davy Wathne er en norsk tidligere sportsjournalist med fotball som spesialfelt. Han arbeidet som journalist i TV 2 Sporten fra oppstarten i 1992 til 2017. Han frasa seg i 2017 sitt amerikanske statsborgerskap og ble norsk statsborger, i mellomtiden var han statsløs.
Program:
"
Onsd 28.08.19


BOLK A1:  Nasjonale føringer innen psykisk helse og rus. Rehabilitering, muligheter og utfordringer.
 •  Åpning av Rehabiliteringskonferansen 2019, Arne Christian Mohn - ordfører Haugesund.
 •  Nasjonale føringer innen psykisk helse og rus, Sveinung Stensland (H)
 •  Nasjonale føringer innen psykisk helse og rus, Kjersti Toppe (SP)
 •  Er pakkeforløpene innen psykisk helse  bra for brukerne?, Karl Olaf Sundfør - Mental Helse Rogaland.
 •  Paneldebatt om nasjonale føringer og  pakkeforløpene innen psykisk helseSveinung Stensland, Kjersti Toppe, Karl Olaf Sundfør 

BOLK A2: Samhandling, samvalg, ansvar og prioriteringer.

BOLK A3:  Forebyggende arbeid. 
 •  "Det er ikke takket være oss at De fremdeles lever, fru Halseid. Det er takket være ditt gode humør.", Irene Halseid
 •  Ledd for ledd-læring på tvers av organisasjonene, Laila G. Nygård - FFO Hordaland
 •  Om å skape en god møteplass, Martha Anette Gulbrandsen - Mental Helse, Rogaland
 •  Grip dagen! - Første skritt på vegen til målet, Anne Marte Pensgaard - Norges Idrettshøgskole
 •  Panelprat forebyggende arbeid
SAMHANDLINGS-
MIDDAG
"
Torsd 29.08.19

BOLK B1: Ungdom og psykisk helse (forskning og eksempler på gode tiltak).
 •  Hvordan jobber NAV med unge voksne med psykiske utfordringer? Solveig Jentoft, NAV
 •  Positive minner kan trenes opp, Adrian D Askelid
 •  Panelprat 

BOLK B2: Psykisk syke lever kortere, hvordan kan vi endre det? (holdning, etikk, ernæring, aktivitet og relasjoner)
 •  Recovery er på alles lepper, men hva betyr det egentlig?, Eva Brekke - Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse.
 •  Fra rus til arbeidsliv, Ragnhild Fugletveit - Høgskolen i Østfold.
 •  Sex og samliv ved funksjonsnedsettelse, Inger Lise Ekkjestøl  
 •  Panelprat 

BOLK B3:  Er kommunene rustet til å ta ansvaret? Hvordan unngår vi flere blålyspasienter? Visjoner og veien videre (debatt).

 •  Når alt rakner.... Karl Olaf Sundfør - Mental Helse Rogaland.
 •  Paneldebatt med Høyre og Arbeiderpartiets ordførerkandidater i Haugesund og Karmøy
"
PRAKTISK INFO
Start: 28.08 klokken 10.00 (registrering fra 09.00)
Slutt: 29.08.19 klokken 15.00
Konferansier: Roald Aga Haug, ordfører Odda kommune
Priser: 
Hele konferansen og middag:
Kr. 3.900,-
Konferansen uten middag eller en dag og middag: 
Kr. 2.900,-
En dag uten middag:
Kr 2.450,-
En bolk: Kr 980,-
Tilgang til foredragene digitalt:
Kr 980,-
Deltakere fra samme kommune/bedrift/ organisasjon(KBO) med en felles bestilling, og en felles betaling/faktura, gis storbestiller rabatt. Hver 6 deltaker gratis.
Målgruppe:
Brukere, pasienter og pårørende.
Brukerorganisasjoner og andre interesseorganisasjoner.

Riks-, fylkes- og kommunepolitikere. NAV 
Helsefaglig ledelse i sykehus og kommuner. 

Ansatte innen spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten med interesse for rehabilitering.

Ansatte og studenter innen helse og sosialfag. 

Konferansen vil bli søkt meritterende til spesialist for leger, sykepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter.
Konferansens hovedsponsorer:

Scandic Maritim

Reuma-sol Senter

Norges Naprapatforbund

Norges Naprapatforbund

Brukerhuset i Helse Fonna regionen

Coop Sørvest

Eurojuris Haugesund

Utstillere og utstillerprogram:
Utstillerområdet er åpent også for andre gjester. 
Noen av utstillerne har egne åpne foredrag og blir presentert i programmet!
 Programkomite 2019
Laila G. Nygård, FFO Hordaland, leder
Ingrid Ullestad-Olsen, FFO Rogaland, styremedlem
Sølvi Torvestad, konsulent, Koordinerande eining Helse Fonna og Regionalt kompetansesenter og deltar på vegne av Helse Vest
Kjellfrid Hamkvist, Brukerhuset for Helse Fonna regionen.
Stein Roar Kringeland, leiar i kurskomiteen for Fonna Regionen, Rogaland legeforening
Martha Anette Gulbrandsen, leder, Mental Helse, Rogaland
Karl Olaf Sundfør, Sentralstyret,Mental Helse, Rogaland
Sandra H Våge, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP), Rogaland.
Heidi Kolstø, SFG, styreleder.
Arrangementkomité 
Leidulf Stålesen
Johannes Hjelmtveit
Astrid Stålesen
Ester Hjelmtveit
Johan Sørensen
Harald Lothe
Øyvind Bårdsen
Alf Edvin Hovda

 Målsettinger for konferansen
Utvikle gode samhandlings arenaer.

Styrke brukernes innflytelse.

Stimulere forsknings-
aktiviteten på området.

Relasjonsbygging og kontaktskapning gjennom et uformelt og sosialt miljø.
 Hold deg oppdatert
 Stiftelsen
Stiftelsen Folkets gave har arrangert Rehabiliteringskonferansen siden 2010 og er stolt av alle de gode tilbakemeldingene vi har fått fra både deltakere, foredragsholdere og utstillere. Utover konferansen er vi svært opptatt av å bedre situasjonen for mennesker som trenger rehabilitering eller er kommet inn i en livsfase som gjør at de naturlig trenger et nytt nettverk. Dette gjør vi ved å:

 •  Bidra til at disse gruppene får informasjon om hvilke rehabiliteringstilbud og andre muligheter som finnes, samt bidra til å tilføre den kompetanse som trengs i den nye situasjonen.
 •  Bidra til at samfunnet får glede av den kompetanse og arbeidsevne som finnes i disse gruppene.
 •  Samle og synliggjøre den kompetansen og tilbud som gis fra foreninger under FFO.(brukerhuset)
 •  Drive folkeopplysning og tilrettelegge for debatt.
2019 Stiftelsen Folkets gave