KONFERANSEN STARTER OM:
countdown
00Hours00Minutes00Seconds
Tema 2019:
Psykisk helse 
Rehabilitering, muligheter og utfordringer.
Program:
"
Onsd 28.08.19


BOLK 1:  Nasjonale føringer innen psykisk helse. Rehabilitering, muligheter og utfordringer.
 • Åpning av Rehabiliteringskonferansen 2019, Arne Christian Mohn - ordfører Haugesund.
 • Nasjonale føringer innen psykisk helse , Sveinung Stensland (H)
 • Nasjonale føringer innen psykisk helse ,
  Kjersti Toppe (SP)
 •  Er pakkeforløpene innen psykisk helse  bra for brukerne?, Karl Olaf Sundfør - Mental Helse Rogaland.
 • Paneldebatt om nasjonale føringer og  pakkeforløpene innen psykisk helseSveinung Stensland, Kjersti Toppe, Karl Olaf Sundfør 

BOLK 2: Samhandling, samvalg, ansvar og prioriteringer.

BOLK 3:  Forebyggende arbeid. 
SAMHANDLINGS-
MIDDAG
"
Torsd 29.08.19

BOLK 4: Ungdom og psykisk helse (forskning og eksempler på gode tiltak).

BOLK 5: Psykisk syke lever kortere, hvordan kan vi endre det? (holdning, etikk, ernæring, aktivitet og relasjoner)

BOLK 6:  Er kommunene rustet til å ta ansvaret? Hvordan unngår vi flere blålyspasienter? Visjoner og veien videre (debatt).
 •  Når alt rakner.... Karl Olaf Sundfør - Mental Helse Rogaland.
 • Føresetnader for tjenestelevering, Håvard Breistein, Seksjonsleiar Stord DPS og BUP / Psykologspesialist 
 • ​Blålyspasientene, Marit E Håland, Rådgiver BrukerPlan
 • Paneldebatt med Høyre og Arbeiderpartiets ordførerkandidater i Haugesund.
"
PRAKTISK INFO
Start: 28.08 klokken 10.00 (registrering fra 09.00)
Slutt: 29.08.19 klokken 15.00

Priser: 
Hele konferansen og middag:
Kr. 3.900,-
Konferansen uten middag eller en dag og middag: 
Kr. 2.900,-
En dag uten middag:
Kr 2.450,-
En bolk: Kr 980,-
Tilgang til foredragene digitalt:
Kr 980,-
Student 1 bolk: Kr 350,-
Deltakere fra samme kommune/bedrift/ organisasjon(KBO) med en felles bestilling, og en felles betaling/faktura, gis storbestiller rabatt. Hver 6 deltaker gratis.
Målgruppe:
Brukere, pasienter og pårørende.
Brukerorganisasjoner og andre interesseorganisasjoner.

Riks-, fylkes- og kommunepolitikere. NAV 
Helsefaglig ledelse i sykehus og kommuner. 

Ansatte innen spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten med interesse for rehabilitering.

Ansatte og studenter innen helse og sosialfag. 

Konferansen vil bli søkt meritterende til spesialist for leger, sykepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter.
Foredragsholdere:
Nasjonale føringer innen 
psykisk helse.
Sveinung Stensland og Kjersti Toppe
Kjersti Toppe og Sveinung Stensland kommer for å fortelle om hva som rører seg nasjonalt.
Gode relasjoner til andre begynner med god relasjon til seg selv.
Christine Lingjærde
Det sies at alle blir, en eller annen gang i løpet av livet, i mindre eller i større grad, konfrontert med psykiske utfordringer. Hvis det er sant, hvorfor er psykisk helse fortsatt så tabubelagt og neglisjert? Nettopp fordi de aller fleste vil helst ikke snakke om sine følelser. Selvgransking er en skremmende øvelse.
Lingjærde er nå pensjonert fra en lang karrière som regionleder for språk ved Folkeuniversitetet Vestlandet. Hennes erfaring som leder og som lærer har vært meget nyttige i hennes rolle som styreleder i LPP, Bergen fra 2012, og Norge fra juni i år. Pårørende foreningen LPP har som mål å gi psykisk helse sin rette plass, på lik linje med fysisk helse. Pårørende foreningen arbeider også for å løfte opp pårørende rollen. De pårørende skal bli tatt med på råd når det gjelder behandlingen, og samtidig få hjelp og støtte for egen del.

Foto: Sebastian S. Bjerkvik, DN.
Kan positive minner trenes opp?
Adrian Dahl Askelund
Depresjon er den viktigste årsaken til at unge faller ut av skolen og arbeidslivet. Et viktig spørsmål er hva som gjør at noen er sårbare for å utvikle depresjon, mens andre er mer motstandsdyktige. Kan positive minner beskytte mot depresjon og kan man trene dette opp?

Adrian Dahl Askelund er psykologstudent ved Universitetet i Oslo og ansatt ved Søndre Oslo DPS. Forskningen som han gjorde i forbindelse med en master i Cambridge fått mye omtale i norske og internasjonale medier. I foredraget vil han presentere forskningen, og diskutere hvordan funnene kan bidra til å styrke unges psykiske helse.

Viktigheten av erfaringskompetanse
Solveig Bartun Rob
Solveig Bartun Rob er erfaringskonsulent Kronstad DPS, Helse Bergen HF . 
Hun er en erfaren skribent og foredragsholder, har utdanning innenfor kommunikasjon 
og MB (medarbeider med brukererfaring) 

Utenforregnskapet viser gevinsten av tidlig innsats.
Arne Skogsbakken
Søndre Land er blant de kommunene der forekomsten av utenforskap er størst. Dette har kommunen tatt tak i, og en kan nå vise til konkrete resultater. Søndre Land kommune har også vært bidragsyter i utarbeidelsen av KS utenforregnskap. Utenforregnskapet viser gevinsten av tidlig innsats. 

Rådmann Arne Skogsbakken har vært sentral i arbeidet, og han vil i sitt foredrag dele noen av kommunens erfaringer.


Fra rus til stabile arbeidstakere
Ragnhild Fugletveit
Ragnild Fugletveit vil presentere kunnskap fra en kvalitativ studie av mennesker som har hatt rusproblemer og deres prosesser med å bli stabile arbeidstakere. Foredraget vil ta utgangspunkt i følgende probemstilling: Hva opplever mennesker som tidligere har hatt rusproblemer som betydningsfullt i prosessene med å bli stabile arbeidstakere? Studien er basert på en Ph. d. avhandling som Fugletveit forsvarte ved OsloMet- Storbyuniversitetet desember 2018.
Ragnhild Fugletveit jobber som førsteamanuensis på Høgskolen i Østfold, på avdeling for helse- og velferd, hvor hun er programleder for masterutdanningen i: Samordning av helse og velferdstjenester.

Når alt rakner...
Karl Olaf Sundfør
Karl Olaf Sundfør har vært og er brukerrepresentant i Helsedirektoratet-Helse vest-
DPS Fylkesmannen og har skrevet bok om sitt liv.  Han har vært med å lage veilederen "sammen om mestring" og er i sentralstyret til Mental helse og mye annet. 
Videre så jobber han på Haugaland A senter og i Rusmisbrukerens interesseorganisasjon.

Han har flere titalls år bak seg som bruker av rus helsetjenester og psykiske helsetjenester. Det første møte var allerede som sju år gammel. Livet etter det ble et titalls år med barnehjem, behandlinger, fengsel, innleggelser, selvmordsforsøk, angst og depresjoner, og til slutt innleggelse med rus utløst psykose. 


Fra utfordringer til fokus på styrker
Åse Bratthammer
Hva skjer dersom en har fokus på styrker i stedet for utfordringer? Hvordan finner vi styrkene hos elevene, og hvordan kan vi bruke dem? Og ikke minst hva skjer om vi tar i bruk styrkene til elevene?
Her får vi et innblikk i metoden som heter Appreciative Inquiry (AI), her leter man etter og tar utgangspunkt i det som fungerer aller best, lærer av dette og søker å skape en ønsket framtid

Åse Bratthammer  er rektor på Åkrahamn VGS, hun har mange års erfaring som rektor, men har også jobbet med elever på hverdagsliv og grunnkompetanse og vil gi konkrete eksempler på hvordan vi kan jobbe med elevenes styrker i de ulike elevgruppene. Åse har tro på at alle mennesker kan lykkes- og vår jobb er å få frem det beste i hver og en av oss! 
 Sex og samliv ved funksjonsnedsettelse
Inger Lise Ekkjestøl
Hva er seksualitet og hvordan snakker vi som helsepersonell om seksualitet?
Inger Lise Ekkjestøl skal snakke om tabu rundt seksualitet samt seksualitet og funksjonsnedsettelse.

Inger Lise Ekkjestøl er sexolog, sykepleier og jordmor. Hun jobber som privatpraktiserende sexolog på Haugesund Medisinske senter, på føde-barselavdelingen 
og i voldtektsmottaket på sykehuset i Haugesund.

Hvordan jobber NAV med unge voksne med psykiske utfordringer?
Solveig Jentoft 
Jentoft skal gi oss et lite innblikk i hvordan NAV jobber med unge voksne som har psykiske utfordringer. Dette inkluderer aktivitetsplikt, ulike tiltak og virkemidler samt viktigheten av samarbeid med andre instanser. 

Solveig Jentoft er avdelingsleder ved NAV Haugesund og hennes avdeling har ansvaret for oppfølging og veiledning av unge voksne under 30 år. Hun har lang erfaring fra Aetat/NAV og har jobbet innenfor ulike fagområder både som veileder, fagansvarlig/resultatansvarlig og leder. 
 
Grip dagen! - Første skritt på vegen til målet
Anne Marte Pensgaard 
Vi har alle våre drømmer, men sliter ofte med å komme i gang med å realisere de. Og kommer vi først i gang blir vi fort veldig ambisiøse og går hardt ut, men klarer ikke å fullføre. Ikke har vi særlig tro på at vi skal nå de heller... Mål blir stress og ikke motivasjon. Det er det daglige fokuset som er nøkkelen for å komme dit man vil. Små, overkommelige tiltak som tilsammen fører til endring.

Anne Marte Pensgaard er professor i idrettspsykologi ved Norges Idrettshøgskole og jobber også med mentale forberedelser hos toppidrettsutøvere i sin jobb ved Olympiatoppen. Hennes spesial område er motivasjon og mestring av stress og har publisert mye på dette feltet. Hun er ellers glad i friluftsliv og turer på fjellet med familien og hundene sine!

"Det er ikke takket være oss at De fremdeles lever, fru Halseid. Det er takket være ditt gode humør."
Irene Halseid
Det finnes mye anerkjent forskning rundt i verden som viser hvordan latter innvirker positivt på vår fysiske og psykiske helse. Dr Madan Kataria startet Laugther Yoga University i 1995, og det praktiseres nå i over 100 land. Flere bedrifter, offentlige etater og behandlingsinstitusjoner har fått øynene opp for latteryoga og hvilken effekt det har på miljø og helse.
Irene Halseid, sertifisert Latteryoga lærer siden 2001, har hatt flere store prosjekter innen latteryoga. I tillegg arbeider hun med prosjekter rundt ungdom og psykisk helse.

Ledd for ledd-læring på tvers av organisasjonene
Laila G. Nygård
Laila G. Nygård er leder av Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Hordaland. Hun skal fortelle om  hvordan samarbeidet mellom ulike grupper skaper forståelse for hele spekteret av diagnoser. 
Hva kan vi lære av hverandre som gjør oss til en sterkere enhet?
Om å skape en god møteplass
Martha Gulbrandsen
Martha Gulbrandsen er leder for Mental helse Rogaland og Mental helse Sauda. Hun vil snakke om hvordan man kan få til en god møteplass, skape inkludering og den gode forebyggende effekten.  Sauda fått pris to ganger for den beste møteplass i mental helse. 
Konferansier
Roald Aga Haug, ordfører Odda kommune
Som i fjor er Roald Aga Haug konferansier og leder dagene med en hard og humoristisk hånd.Fra 2015 har han vært ordfører i Odda kommune. Han vokste opp ved Agatunet i Ullensvang herad. 
Debattleder
Davy Wathne, journalist 
Why change a winning team? Som tidligere teamer Davy Wathne opp og leder debattene under konferansen. Davy Wathne er en norsk tidligere sportsjournalist med fotball som spesialfelt. Han arbeidet som journalist i TV 2 Sporten fra oppstarten i 1992 til 2017. Han frasa seg i 2017 sitt amerikanske statsborgerskap og ble norsk statsborger, i mellomtiden var han statsløs.
Konferansens hovedsponsorer:

Scandic Maritim

Reuma-sol Senter

TV Haugaland

TV Haugaland

Brukerhuset i Helse Fonna regionen

Coop Sørvest

Eurojuris Haugesund

Utstillere og utstillerprogram:
Utstillerområdet er åpent også for andre gjester. 
 Programkomite 2019
Laila G. Nygård, FFO Hordaland, leder
Ingrid Ullestad-Olsen, FFO Rogaland, styremedlem
Sølvi Torvestad, konsulent, Koordinerande eining Helse Fonna og Regionalt kompetansesenter og deltar på vegne av Helse Vest
Kjellfrid Hamkvist, Brukerhuset for Helse Fonna regionen.
Stein Roar Kringeland, leiar i kurskomiteen for Fonna Regionen, Rogaland legeforening
Martha Anette Gulbrandsen, leder, Mental Helse, Rogaland
Karl Olaf Sundfør, Sentralstyret,Mental Helse, Rogaland
Sandra H Våge, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP), Rogaland.
Heidi Kolstø, SFG, styreleder.
Arrangementkomité 
Leidulf Stålesen
Johannes Hjelmtveit
Astrid Stålesen
Ester Hjelmtveit
Johan Sørensen
Harald Lothe
Øyvind Bårdsen
Alf Edvin Hovda

 Målsettinger for konferansen
Utvikle gode samhandlings arenaer.

Styrke brukernes innflytelse.

Stimulere forsknings-
aktiviteten på området.

Relasjonsbygging og kontaktskapning gjennom et uformelt og sosialt miljø.
 Hold deg oppdatert
 Stiftelsen
Stiftelsen Folkets gave har arrangert Rehabiliteringskonferansen siden 2010 og er stolt av alle de gode tilbakemeldingene vi har fått fra både deltakere, foredragsholdere og utstillere. Utover konferansen er vi svært opptatt av å bedre situasjonen for mennesker som trenger rehabilitering eller er kommet inn i en livsfase som gjør at de naturlig trenger et nytt nettverk. Dette gjør vi ved å:

 • ​Bidra til at disse gruppene får informasjon om hvilke rehabiliteringstilbud og andre muligheter som finnes, samt bidra til å tilføre den kompetanse som trengs i den nye situasjonen.
 • ​Bidra til at samfunnet får glede av den kompetanse og arbeidsevne som finnes i disse gruppene.
 • ​Samle og synliggjøre den kompetansen og tilbud som gis fra foreninger under FFO.(brukerhuset)
 • ​Drive folkeopplysning og tilrettelegge for debatt.
2019 Stiftelsen Folkets gave