top of page

Rehabilitering og helsekonferansen i Haugesund

Torsdag 24 august kl 10.00 (registrering fra kl 08.00)
og Fredag 25 august kl 16.00

Hva nå helse Norge?

Årets helse og rehabiliteringskonferanse har hovedtema helsepolitikk og hva reformer har gjort med helsevesenet. Kom og få med deg hva som sies om helsefelleskapet som skal bli det store nye for oss alle.
 
Laila Nygård 
Leder programkommiteen

 

Paper Craft  _edited.jpg

Årets konferanseprogram:

Konferansestart klokka 10.00 - Innsjekking fra 08.00

Hvor står vi i helse- og omsorgspolitikken og hvor går vi?

  • På riktig vei etter mange reformer og pandemier?

  • Helt slutt på private aktører i helse- og     omsorgstjenestene?

  • Politisk debatt.

Fra Helse- og omsorgsdepartementet:
statsekretær Ellen Rønning-Arnesen
Fra Stortingets helse- og omsorgskomité:
Tone W. Trøen, helsepolitisk talperson i Høyre,
Bård Hoksrud, helsepolitisk talsperson i Frp

Del-tema:

Karita Bekkemellem, adm. dir. i NHO Geneo:

Private er garantisten for et bærekraftig helsevesen i fremtiden.


Sesjonen avsluttes med spørsmål, kommentarer og debatt, der også en bruker-representant deltar.

TRE KLAGEMÅL, TRE SKRYTEPUNKTER

Dag 1- Seksjon 2

Vi tar pulsen på Helse Norge

Ståsted: kommunene

Sara Hamre Sekkingstad, ordfører Alver kommune

Ståsted: Arbeidstakerne

Reidun Stavland, leder Sykepleierforbundet, Vestland

Torill Irene Herigstad, leder yrkesseksjon Helse og sosial, Fagforbundet, Rogaland

Ståsted: Brukerne, pasientene og pårørende
Svein-Rune Johannessen, NFU,

medlem landsstyret, styremedlem Helse Midt-Norge RHF,

medlem Regionalt brukerutvalg (RBU).

Debatt med innledere, politikere og brukere.
Tre ordførere i posisjon og tre lokalpolitikere i opposisjon.

Er det mulig å ha ambisjoner om at tiltakene våre skal virke og vare?

 

Gerd Kvale, professor UiB og Stener Kvinsland, professor UiB

Dag 1- Seksjon 3

Samhandlingsmiddag klokka 20.00

HVA ER ET HELSEFELLESKAP - OG HVA ER TANKEN BAK?

Dag 2- Seksjon 4

Anders Hovland - administrerende direktør Helse Fonna.​

  • Helsefellesskapet i Helsefonna

Formål. Organisering. Prioriterte pasientgrupper.
Ved nestleder for Stategisk samarbeidsutvalg
 Ingunn Toft, kommunalsjef Helse og omsorg, Sveio kommune.

  • Personer med flere kroniske lidelser

Presentasjon av faglig samarbeidsutvalg. Utfordringer og tiltak. Handlingsplan for gode pasientforløp og sømløse overganger. Ved leder/nestleder og brukerrepresentant i Faglig samarbeidsutvalg personer medflere kroniske lidelser, Marianne Hollund Espeland, leder avdeling for rehabilitering, Helse Fonna, Anette Josdal Valen, fysioterapeut, Karmøy kommune. Laila Stensletten, brukerrepresentant/nestleder kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Stord kommune

 

Spørsmål og oppsummering, lærepunkter: Stener Kvinsland

PERSONER MED ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER OG RUSPROBLEMER

Dag 2- Seksjon 5

Presentasjon av faglig samarbeidsutvalg.
Utfordringer og tiltak.

Handlingsplan for gode pasientforløp og sømløse overganger. Ved leder/nestleder og brukerrepresentant Faglig samarbeidsutvalg personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer. John Gunnar Liknes, leder for psykisk helse- og rustjenester, Karmøy kommune.

Håvard Breistein, medlem Faglig samarbeidsutvalg, avd.lederklinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna.
Stein Solvoll, brukarrepresentant/leder mental helse, Stord/Fitjar kommune.

TJENESTER TIL BARN OG UNGE

Presentasjon av faglig samarbeidsutvalg.
Utfordringer og tiltak.

Handlingsplan for gode pasientforløp og sømløse overganger.
Ved leder/nestleder og brukerrepresentant Faglig samarbeidsutvalg barn og unge.
Linda Hellen, leder Barne- og familietjenester Bømlo kommune
Ester Espeset, prosjektleder/psykologspesialist BUP Haugesund, Helse Fonna
Emma Sofie Lae-Pederen, brukarrepresentant/leder Ungdomsrådet Helse Fonna


Spørsmål , meninger, kommentarer, lærepunkter: Stener Kvinsland

HELSEBEREDSKAP

Dag 2- Seksjon 6

Svein Oddvar Moen, medlem av faglig samarbeidsutvalg, avdelingsleder ambulanse avd. 3 AMK og pasientreiser Helse Fonna.

Grethe Bundtland, brukerrepresentant/Leder LHL Vestland

Mette Austreim, leder for ØHD-nettverket, leder for kommunalt ØHD-tilbud,

Tysvær kommune.

SKRØPELIGE ELDRE

Presentasjon av faglig samarbeidsutvalg.
Utfordringer og tiltak.

Handlingsplan for gode pasientforløp og sømløse overganger.
Monica Smedsrud/ leder Faglig samarbeidsutvalg skrøpelige eldre, leder for

korttidsavdeling/institusjon Bømlo kommune.

Kjersti Follesø, medlem av faglig samarbeidsutvalg/kommuneoverlege Bømlo kommune. Sjur Tjelmeland, brukerrepresentant/ Mental Helse Vestland, Kvinnherad kommune


Spørsmål, meninger, lærepunkter og oppsummering: Stener Kvinsland.

BRUKERNS ROLLE I HELSE-NORGE,
HELSEFORETAKENE OG KOMMUNENE

Avsluttende paneldebatt med egen debattleder.

Vi stiller spørsmålene:

Hvem er den optimale brukerrepresentanten i helseforetakene og i helsefellsskapene

på system-, tjeneste- og individnivå?

Er det mulig å få til en ens praksis når det gjelder rekruttering av brukerrepresentanter

Avslutning av konferansen ca kl 15.00

Dag 1- Seksjon 1

bottom of page