top of page

Rehabilitering og helsekonferansen i Haugesund

Torsdag 24 august kl 10.00 (registrering fra kl 08.00)
og Fredag 25 august kl 16.00

Hva nå helse Norge?

Årets helse og rehabiliteringskonferanse har hovedtema helsepolitikk og hva reformer har gjort med helsevesenet. Kom og få med deg hva som sies om helsefelleskapet som skal bli det store nye for oss alle.
 
Laila Nygård 
Leder programkommiteen

 

Paper Craft  _edited.jpg

Årets konferanseprogram:

Hvor står vi i helse- og omsorgspolitikken og hvor går vi?

  • På riktig vei etter mange reformer og pandemier?

  • Helt slutt på private aktører i helse- og     omsorgstjenestene?

  • Politisk debatt.

TRE KLAGEMÅL, TRE SKRYTEPUNKTER

Vi tar pulsen på Helse Norge

Dag 1- Seksjon 2

Dag 2- Sekson 3

POLITISK DEBATT

Avslutning på dagen med debatt med POLITIKERE OG BRUKERE.
Tre ordførere i posisjon og tre lokalpolitikere i opposisjon.

Tre brukerrepresentanter Vestland/Rogaland, hvorav 1 fra Pensjonistforbundet.

Dag 1- Seksjon 3

HVA ER ET HELSEFELLESKAP - OG HVA ER TANKEN BAK?

  • Helsefellesskapet i Helsefonna

  • Personer med flere kroniske lidelser

Dag 2- Seksjon 4

PERSONER MED ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER OG RUSPROBLEMER

  • Utfordringer og tiltak

Dag 2- Seksjon 5

"SKRØPELIGE" ELDRE OG TJENESTER TIL BARN OG UNGE

  • Utfordringer og tiltak

Dag 2- Seksjon 6

Dag 1- Seksjon 1

bottom of page