tom.jpg

–Velkommen til årets Rehabiliteringskonferanse!

–Vi ser med stor forventning fram til Rehabiliteringskonferansen 2021, sier styreleder Tom Tvedt i Stiftelsen Folkets Gave. Covid-pandemien har avdekket store mangler i helsevesenets forebygging, behandling og rehabilitering.

–Derfor kan vi ikke slappe av. På årets konferanse i Haugesund skal vi ta et nytt tak for å sikre likeverdige og gode rehabiliteringstjenester over alt i landet, slår han fast.

Årets konferanse arrangeres 25. og 26. august og vil etter all sannsynlighet bli en fysisk konferanse (der smittevernreglene blir hensyntatt). Tom Tvedt poengterer at ved siden av å sette fokus på utsatt behandling og rehabilitering under pandemien, er årets konferanse særdeles viktig fordi den setter søkelyset på det pågående reformarbeidet i helse og omsorgstjenestene.

–Vi mener at Nasjonal helse- og sykehusplan er en flott plan, men stiller spørsmålet om det er politisk vilje til å sette den ut i praksis. Samtidig spør vi om hva som skal til for å få en reell brukerinnflytelse i reformarbeidet og om det er de pårørende eller roboter som skal redde pleie- og omsorgstjenestene i framtiden, forklarer han og fortsetter:

–Dessuten stiller vi spørsmålet om reformarbeidet krever nytt fokus på hva det skal forskes på. Det er behov for betydelig bedre kunnskapsgrunnlag i det helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeidet. Vi må rett og slett vite hvilke grep som virker!

 

Programkomitéen under ledelse av Laila G. Nyård (FFO Hordaland) er i full sving med å få på pass foredragsholderne. Tom Tvedt regner blant annet med at toppfolk fra Regjering og Storting stiller opp kort tid før valget i september.

–Denne konferansen har gjentatte ganger vist at den er en nyttig, aktuell og viktig møteplass. Vi ser fram til å ta imot mange deltakere både i salen og på nett, sier Tvedt.

Sett av datoen og vær rask med din påmelding! Begrenset plass, det er alt påmeldt over 50% av total kapasitet.Hvis smittevernsreglene  tilsier at vi må endre/nedskalere antall frammøtte deltakere  vi hele konferansen i tillegg  bli sendt  digitalt, til de som har betalt deltakeravgift. 

Om antallsbegrensinger vil vi prioritere i rekkefølge for påmelding.

Våre sponsorer:

Vi takker våre trofaste hovedsponsorer for all støtte, Uten deres hjelp kunne vi ikke klart å gjennomføre en årlig fagkonferanse innen rehabilitering. Konferansen i 2021 blir den 11 i rekken. 

logo 4.png
tvhaugaland.JPG
coop-liten_1em4jlbmpffbj16bzgxgkw8yj7.jp
Scandic-Maritm-STOR.png