top of page

Rehabilitering og helsekonferansen i Haugesund

Torsdag 29 august kl 10.00 (registrering fra kl 08.00)
og Fredag 30 august kl 16.00

Ny kurs
- i hvilken retning?


Årets helse og rehabiliteringskonferanse har hovedtema nasjonal helse og samhandlingsplan 2024-27, som blir behandlet i stortingen i juni.  Vi har invitert Helse- og omsorgsminister Jan Chr. Vestre til å fortelle oss hva vi som pasienter, pårørende og brukere har i vente.
 
Laila Nygård 
Leder programkommiteen

Paper Craft  _edited.jpg

Årets konferanseprogram:

Konferansestart klokka 10.00 - Innsjekking fra 08.00

NY KURS – I HVILKEN RETNING?

  • Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024-2027 behandles i Stortinget i juni.

  • Vi har invitert sentrale politikere til å fortelle oss hva vi pårørende, pasienter og brukere har i vente. 

I tillegg har vi invitert sykehusene, pasientene/brukerne (Forbundsleder i Norsk Revmatikerforbund, Marleen Rones kommer) og arbeidstakerorganisasjonene. Det er duket for en spennende debatt.

Godt nok for oss?

Dag 1- Seksjon 2

- Stiftelsen Barnas Fysioterapisenter, Bergen:  

Daglig leder Camilla Skagen

Spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi, MNFF, MSc

-  Rehabilitering Vest, Haugesund:

Enhetsleder Tor Helge Aksdal Grønflaten

Dag 1- Seksjon 3

Debatt på tvers!

 

Samhandlingsmiddag klokka 20.00

Samhandles rehabiliteringen/habiliteringen bort?

Dag 2- Seksjon 4

Samhandles rehabiliteringen/habiliteringen bort?

Mange pasienter får ikke de tjenestene de har behov for:

- «Dette er grepene vi foreslår». Riksrevisjonen invitert.

- Trender og utvikling for rehabiliteringstilbudet

Bransjeleder Vibeke Johansen, Virke rehabilitering og frivillighet

-Utfordringene for det regionale helseforetaket

Hjertesukk fra feltet

Dag 2- Seksjon 5

- Erfaringer fra  Regionale brukerutvalg

- Mine erfaringer som pårørende

Evy Skogedal - pårørende (spesialpedagog fra Fitjar)

-Behovet for og verdien av bedre kompetanse i førstelinjen

Debatt om rammebetingelser i «Den nye normalen»

Dag 2- Seksjon 6

Debatt

Avslutning av konferansen ca kl 15.00

Dag 1- Seksjon 1

bottom of page