top of page

Rehabiliteringskonferansen i Haugesund.
Bli med digitalt eller fysisk i Haugesund 25-27 august!

- Hvorfor kan det være vanskelig å implementere teknologi i helsevesenet?

- Skal vi gå for mer standardisering eller individuell behandling?

- Har vi reell brukermedvirkning i helsetjenesten?

Er du opptatt av bruker og pasientrettigheter? Få med deg årets rehabiliteringskonferanse. Les mer av progremmet under og meld deg på fysisk eller digitalt! 

Onsdag 25.08.21

 

Åpning ved:

Tom Tvedt, styreleder Stiftelsen Folkets Gave
Laila G Nygård, leder i programkomite Rehabiliteringskonferansen 2021

 

Velkommen ved Arne Christian Mohn, ordfører Haugesund Kommune


Konferansier er Roald Aga Haug, ordfører Ullensvang kommune

 

Seksjon 1: Nasjonal helse og sykehusplan, er det vilje til å sette den ut i praksis?

Stortingsrepresentant Kjersti Toppe, Nestleder Helse og omsorgskommite, Helsepolitisk talskvinne Senterpartiet.
Stortingsrepresentant Sveinung Stensland, Helsepolitisk talsmann Høyre.
Stortingsrepresentant Igvild Kjerkol, Helsepolitisk talskvinne Arbeiderpartiet.
Nestleder Terje Søviknes
, Fremskrittspartiet.
Debattleder: Egil Severeide

SveinungStensland.jpg

Sveinung Stensland

Ingvild_Kjerkol_portrett_2011.jpg

Ingvild Kjerkol

kjesrti toppe.jpg

 Kjersti Toppe

TERHalleland.jpg

Terje Halleland

Seksjon 2: Hva skal til for å få til reell brukerinnflytelse i helse fellesskapene?

 • Samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene, hvilke forventninger har Helse Vest?                                                            Inger Cathrine Bryne, adm.dir Helse Vest.

 • Hva vi forventer av Staten (foretak) og kommunene?
  Arnfinn Aarnes, Seniorrådgiver FFO-NORGE.

 • Hvordan er rollen som Brukermedvirker?
  Astrid Gytri, medlem i Brukerutvalget I Helse Vest RBU. Landforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP) (FFO), Sogn og Fjordane

 • Debatt, debattleder Joachim Sagen, PhD, Doktorgrad om brukermedvirkning i helsetjenesten.
   

    Seksjon 3: Er det pårørende eller roboter som skal redde oss i fremtiden?

 

 

 • Mestring i hverdagen for pårørende/ Sitter pårørende med svarteper?   
  Unn Birkeland, daglig leder Pårørendesenteret.

 • Erfaringer fra Sør-Rogalands-prosjektet – Sammen om velferdsteknologi i 14 Rogalandskommuner.
  Solveig Økland, prosjektleder Sola kommune.

 • Hvordan nye teknologier kan brukesi rehabilitering, hvorfor det kan være nyttig og hvilke utfordringer man kan møte ved å implementere ny teknologi. Om bruk av spilltrening og roboter.
  Linda Sørensen, leder for Senter for teknologisk intervensjon i rehabilitering, Sunnaas Sykehus

 • Debatt, debattleder : Joachim Sagen, PhD, Doktorgrad om brukermedvirkning i helsetjenesten.
   

Torsdag 26.08.21
 

Seksjon 4: Krever reformarbeidet nytt fokus på hva det skal forskes på?

 • Rehabilitering i 2030 – endrede krav og nye muligheter.
  Frank Becker, klinikkoverlege og prosjektleder Sunnaas Sykehus

 • Opptrappingsplan i kommunene -rapport.
  Sigrunn Gjønnes, Seniorrådgiver Helsedirektoratet.

 • Rettigheter et gode for alle?
  Marit Nymoen, Psykolog, doktorgradsstipendiat, forsker fra Helse Fonna

 • Debatt, debattledere:  Miriam Hartveit, Forsker/Førsteamanuensis, Helse Fonna HF/Universitetet i Bergen, Tone Henriksen, Forsker/Førsteamanuensis, Helse Fonna HF/Universitetet i Bergen.
   

Seksjon 5: Blir det noensinne normalt igjen? 

 

 

 

 

 • Hva har vi lært?
  Espen Nakstad, viseadm.dir. Helsedirektoratet (via video)

 • Pandemien, de langsiktige konsekvensene.
  Stener Kvinnsland, professor emeritus, leder av koronakommisjonen

 • Hva er den beste vaksine strategien?
  Sveinung Stensland, Helsepolitisk talsmann, Høyre Stortingsrepresentant

 • Formidlet fra journalisten?
  Halvard Sandberg, journalist NRK

 • Hvilken pandemi-beredskap trenger Norge?
  Paneldebatt, der politikerne møter fagkompetansen. Debattleder: Egil Severeide.

Fredag 27.08.21  FORSKNING OG INNOVASJON I HELSEREGIONEN

 

I forlengelsen av Rehabiliteringskonferansen 2021 kjører vi en ekstra fagdag med fokus på helse forskning og innovasjon i helseregionen.

 

Spesialisthelsetjenesten har veletablerte strukturer for forskning og en lovpålagt oppgave om å forske. Noe tilsvarende struktur finnes ennå ikke for forskning i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Det krever topp kompetanse og kreativ nytenking for å omsette særskilte behov i kommunene til brukervennlige og koordinerte tjenester.

 

Vi trenger forskning av høy kvalitet og sterk brukermedvirkning for å vite hva som virker. Hvordan skal helsefellesskapet ta fatt i dette? Hvordan skal vi koordinere og skape samhandling mellom brukerorganisasjonene, helseforetakene, kommunene, private bedrifter og kapital? Hvilke grep må tas om vi skal styrke befolkningens egen helsekompetanse for å oppleve økt mestring i hverdagen?

 

Denne fagdagen vil ha spesielt søkelys på utfordringene i Helse Fonna regionen, men problemstillingene vil være allmenne også for andre regioner. Vi ønsker også å synliggjøre hva det er mulig å oppnå dersom innsatsen kan toppes gjennom innsamlede midler.

KONFERANSIER: Johannes Kolnes, spesielrådgiver, Helse Bergen.

 • Velkommen til Folkets Gave og Fokets Helse.
  Hvorfor trenger vi et eget fond? 
  Tom Tvedt, styreleder
   

 • Hvordan kan kommunene styrke kunnskapsgrunnlaget for det brede helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeidet?
  Sveinung Hole, leder i Helse0msorg21-rådet
   

 • Hva må gjøres for å få suksess med fondet?
  Stener Kvinnsland, professor emeritus, styreleder Trond Mohn stiftelsen.
   

 • Mitt mulighetsvindu som kommunepolitiker.
  Roald Aga Haug, Ordfører Ullensvang Kommune.
   

 • Status for velferdsteknologi prosjektene.  
  Arve Ubøe Rohde, Rådgiver helseinformatikk Karmøy kommune.
   

 • Mennesker er muligheter.  
  Fredrik Gulowsen, Nyby AS.
   

 • God rehabiliteringsforskning - hva trenger vi og hvordan gjør vi det.
  Frank Becker, klinikkoverlege og prosjektleder Sunnaas Sykehus / Heidi A Zangi, forsker/sykepleier,LivStyrke Trening, NKRR og Diakonhjemmet sykehus.
   

 • Sett fra forskernes stnsvinkel.
  Følgede forskere presenterer det de jobber med og sine tanker rundt behov:
  Arvid Rongve, Overlege og forsker, Funksjonsleiar Eldremedisinsk Poliklinikk, Leiar ANeED studien. 
  Oddbjørn Hove, overlege og forsker Helse Fonna

   

 • Hva betyr forskningen for rekruttering, kvalitet og miljø? 
  Øystein Gøthesen, fagsjef, overlege og forsker HSR

   

 • Panel samtale, innlegg fra salen.

Programstart kl. 09.00
Programslutt/lunsj kl. 14.00/14.30

 

 

 

 

 

Ellers i programmet:

-Vi deler ut prisen: ÅRETS SAMHANDLER  

-Samhandlingsmiddag onsdag 25.08.21 

-Mange spennende bedrifter og organisasjoner har stands, standsområdet er åpent for publikum (NB registrering er påkrevd).

 

Nyhet!!

AstriGryti.jpg

Astri Gryti (les mer)

Unn%252520Birkeland_edited_edited_edited
SolveigØkland.jpg
linda_s%C3%83%C2%B8rensen_edited.jpg
frank becker.png
Marit Nymoen.jpg
regjeringskvartalet-7.jpg
SveinungStensland.jpg
Espen Rostrup Nakstad © Finn Oluf NyquistHelsedirektoratet (1).png

Espen Nakstad (via video)

Halvard Sandberg.jpg

Halvard Sandberg

kosajrfk8x9z5xt2tued_400x400.jpeg

Sigrunn Gjønnes

arnfinn_ffo_ansatte2020_larsopstad_525-2 (1).jpg

Arnfinn Aarnes

bryne.jpg

Inger Cathrine Bryne

bottom of page