Program 2020 (oppdateres)

Rehabiliteringskonferansen 2020 i Haugesund

Onsdag 26.08.20

Seksjon 1: Nasjonale føringer for habilitering og rehabilitering.          

Seksjon 2: Samhandlingsreformen. Til beste for pasient, brukere og pårørende     Seksjon 3: Pårørende, erfaringer og forventninger. 

Torsdag 27.08.20

Seksjon 4: Forskning og innovasjon. Betydningen for morgendagens helsetjenester

Seksjon 5: Habilitering og rehabilitering hele livet.