Program 2021 (oppdateres)

Rehabiliteringskonferansen 2021 i Haugesund

Onsdag 25.08.21
 

Seksjon 1: Nasjonal helse og sykehusplan, er det vilje til å sette den ut i praksis? 

    

Seksjon 2: Hva skal til for å få til reell brukerinnflytelse i helse fellesskapene?

 • Samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene, hvilke forventninger har Helse Vest?                                                            Inger Cathrine Bryne, adm.dir Helse Vest.

 • Hva vi forventer av Staten (foretak) og kommunene?
  Arnfinn Aarnes, Seniorrådgiver FFO-NORGE.

 • Hvordan er rollen som Brukermedvirker?
  Astrid Gytri, medlem i Brukerutvalget I Helse Vest RBU. Landforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP) (FFO), Sogn og Fjordane

 • Debatt, debattleder Joachim Sagen, PhD, Doktorgrad om brukermedvirkning i helsetjenesten.
   

    Seksjon 3: Er det pårørende eller roboter som skal redde oss i fremtiden?

 

 

 • Mestring i hverdagen for pårørende/ Sitter pårørende med svarteper?   
  Unn Birkeland, daglig leder Pårørendesenteret.

 • Erfaringer fra Sør-Rogalands-prosjektet – Sammen om velferdsteknologi i 14 Rogalandskommuner.
  Solveig Økland, prosjektleder Sola kommune.

 • Hvordan nye teknologier kan brukesi rehabilitering, hvorfor det kan være nyttig og hvilke utfordringer man kan møte ved å implementere ny teknologi. Om bruk av spilltrening og roboter.
  Linda Sørensen, leder for Senter for teknologisk intervensjon i rehabilitering, Sunnaas Sykehus

 • Debatt, debattleder : Joachim Sagen, PhD, Doktorgrad om brukermedvirkning i helsetjenesten.
   

Torsdag 26.08.21
 

Seksjon 4: Krever reformarbeidet nytt fokus på hva det skal forskes på?

 • Rehabilitering i 2030 – endrede krav og nye muligheter.
  Frank Becker, klinikkoverlege og prosjektleder Sunnaas Sykehus

 • Opptrappingsplan i kommunene -rapport.
  Fordragsholder kommer.

 • Rettigheter et gode for alle?
  Marit Nymoen, Psykolog, doktorgradsstipendiat, forsker fra Helse Fonna

 • Debatt, debattledere:  Miriam Hartveit, Forsker/Førsteamanuensis, Helse Fonna HF/Universitetet i Bergen, Tone Henriksen, Forsker/Førsteamanuensis, Helse Fonna HF/Universitetet i Bergen.
   

Seksjon 5: Blir det noensinner normalt igjen? 

 

 

 

 

 • Pandemien, de langsiktige konsekvensene.
  Stener Kvinnsland, professor emeritus, leder av koronakommisjonen

 • Hva er den beste vaksine strategien?
  Sveinung Steensland, Helsepolitisk talsmann, Høyre Stortingsrepresentant

 • Tittel kommer
  Harald Sandberg, NRK

Fredag 27.08.21  FORSKNING OG INNOVASJON I HELSEREGIONEN

 

I forlengelsen av Rehabiliteringskonferansen 2021 kjører vi en ekstra fagdag med fokus på helse forskning og innovasjon i helseregionen.

 

Spesialisthelsetjenesten har veletablerte strukturer for forskning og en lovpålagt oppgave om å forske. Noe tilsvarende struktur finnes ennå ikke for forskning i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Det krever topp kompetanse og kreativ nytenking for å omsette særskilte behov i kommunene til brukervennlige og koordinerte tjenester.

 

Vi trenger forskning av høy kvalitet og sterk brukermedvirkning for å vite hva som virker. Hvordan skal helsefellesskapet ta fatt i dette? Hvordan skal vi koordinere og skape samhandling mellom brukerorganisasjonene, helseforetakene, kommunene, private bedrifter og kapital? Hvilke grep må tas om vi skal styrke befolkningens egen helsekompetanse for å oppleve økt mestring i hverdagen?

 

Denne fagdagen vil ha spesielt søkelys på utfordringene i Helse Fonna regionen, men problemstillingene vil være allmenne også for andre regioner. Vi ønsker også å synliggjøre hva det er mulig å oppnå dersom innsatsen kan toppes gjennom innsamlede midler.

 • Hvordan kan kommunene styrke kunnskapsgrunnlaget for det brede helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeidet?
  Sveinung Hole, leder i Helse0msorg21-rådet

 • Mitt mulighetsvindu som kommunepolitiker.
  Roald Aga Haug, Ordfører Ullensvang Kommune.

 • Samhandlingsutfordringer i Helse Fonna-regionen.
  Grete Müller, leder av brukerutvalget Helse Fonna.

 • Et hjertesukk I skyggen av blå lys-forskningen.
  Frank Becker, klinikkoverlege og prosjektleder Sunnaas Sykehus:/ Linda Sørensen, leder for Senter for teknologisk intervensjon i rehabilitering, Sunnaas Sykehus

 • Hvordan kan bedrifter og kapital være med på å styrke forskningen?- samspill og muligheter.
  Foredragsholder kommer

 • Hva kan frivilligheten bety for mobilisering av ressurser?
  Tom Tvedt, styreleder, Stiftelsen Folkets Gave og Folkets Helse

 • Sett fra en forskers synsvinkel. Følgede forskere presenterer det de jobber med og sine tanker rundt behov: Arvid Rongve, Overlege og forsker, Funksjonsleiar Eldremedisinsk Poliklinikk, Leiar ANeED studien. 

 • Diskusjoner og gruppearbeid.

 

Ellers i programmet:

-Vi deler ut prisen: ÅRETS SAMHANDLER  

-Samhandlingsmiddag onsdag 25.08.21 

-Mange spennende bedrifter og organisasjoner har stands, standsområdet er åpent for publikum (NB registrering er påkrevd).

 

Nyhet!!

AstriGryti.jpg

Astri Gryti (les mer)

Unn%252520Birkeland_edited_edited_edited
SolveigØkland.jpg
linda_s%C3%83%C2%B8rensen_edited.jpg
frank becker.png
Marit Nymoen.jpg
regjeringskvartalet-7.jpg
SveinungStensland.jpg